… want het is niet het ergste om de aangeklaagde te zijn, de misdadiger, het is erger om degene te zijn die wordt teleurgesteld, degene die wijs wordt gemaakt dat kerst is afgeblazen, degene die niemand meer kan vertrouwen en die daarom gedwongen wordt kwaad te zijn.
— Buzz Aldrin, waar ben je gebleven? Johan Harstadt. p. 204. Podium, 2011.